A les escoles públiques d'educació infantil i primària hi treballen diferents professionals:

 • L'equip directiu. El componen el director o directora, secretari o secretària i el cap o la cap d'estudis. És l'encarregat del funcionament i organització del centre educatiu i de la gestió del projecte de direcció. A la nostra escola l'equip el formen les següents persones:
  • El director o directora de l'escola. És el màxim responsable de la direcció, l'organització i el funcionament del centre. És l'encarregat de formular la proposta del projecte educatiu del centre i de les posteriors modificacions i adaptacions. Té el lideratge pedagògic i ha d'orientar, dirigir i supervisar les diferents activitats del centre. També ha de garantir el compliment de les normes de convivència i adoptar les mesures disciplinàries corresponents. Així mateix, ha de garantir que el català sigui la llengua vehicular del centre. A més, té funcions de representació del centre. El director és el president del consell escolar i ha de fomentar la participació de les famílies.
   També és el cap de personal de totes les persones que treballen en el centre.
  • El cap o la cap d'estudis. És la persona responsable de planificar i gestionar les activitats del centre, com poden ser l'elaboració dels horaris, la planificació dels processos d'acollida i altres activitats del centre i d'atenció als alumnes.
  • El secretari o secretària. És la persona responsable de les tasques relacionades amb la gestió econòmica del centre, de la documentació acadèmica i administrativa i dels recursos materials.També controla el manteniment i la conservació de les instal·lacions.

   

  A la nostra escola l'equip el formen les següents persones:

   

  Directora: Pilar Garcia

  Cap d'Estudis: Roser Matavacas

  Secretària: Cristina Garcia

   

   

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para ofrecer un mejor servicio. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Encontrará más información en nuestra política de cookies.

Acepto las cookies de éste sitio.

Política de cookies